Om oss i Neafisk

Fiske i Neadalen er et resultat av prosjektet ”Fiskedestinasjon Neadalen”, som er et samarbeidsprosjekt mellom  grunneierorganisasjoner i Tydal og Selbu. Prosjektets målsetning er å utvide nettverket for utvikling av turistfiske i Neadalen fra å omfatte rettighetshavere og tilbydere ved elvene Nea og Tya til også å omfatte store fiskerike sjøer og mindre vann egnet til sportsfiske – noe som skal gjøre Neadalen til en fiskedestinasjon. Det skal etableres et permanent nettverk for samarbeid om markedsføring, salg og distribusjon i Neadalen. Overordnet mål er å øke den lokale verdiskapingen på en økologisk og økonomisk bærekraftig måte som sikrer varig verdiskaping fra innlandsfiskeressursene. Vi ønsker å tilby tilreisende fiskere fiskeopplevelser av høy kvalitet.

Prosjekteiere er Tydal grunneierlag og Selbu utmarksråd.

Prosjektgruppa, styringsgruppa, består av representanter fra prosjektets eiere og andre deltakende grunneierlag i prosjektet sammen med representanter fra lokalt næringsutviklingsapparat.

Prosjektledelsen består av Olav Nykkelmo, i Neadalen prosjekt, og Marit Østby Nilsen og Solveig Græsli i Tydal grunneierlag. Prosjektledelsen står for den daglige driften etter føringer fra prosjektgruppa.

Andre samarbeidspartnere er Prosjekt Sylan og Prosjekt Skarvan og Roltdalen, samt andre aktuelle samarbeidspartnere.

Nea

Nea