Fiskeregler

Det anmodes om at det brukes mothakeløse kroker (eller nedklemte mothaker) og knuteløs håv i områder med baglimit, og om du praktiserer catch and release.

Fredningstid i elvene Tya og hele Nea, fra 15. september til 15. april.

Bruk av båt

Sone Esfossen til Håen dam.

Fiskesonen strekker seg fra Esfossen og ned til Håen dam. Dette er et strekke på ca. 4 km som byr på både strømmende vann, rolig sakteflytende vann og en dam. Her kan en hver fisker finne sine utfordringer.  Langs fluefiskesona er det tilrettelagt med to gapahuker, ved henholdsvis Håen dam og ved Fættvollen. Det er ellers satt opp flotte utedo ved brua på Løvøya og ved Fættvollen.

Regler

Græslidammen, reglement

Nea – Henmo bru til Hegsetdammen, med unntak av Græslidammen og Hegsetdammen:

Nea- Græslidammen –  sone Græsli/Hilmo

Oppsyn

Grunneierlagene i Tydal har felles fiskeoppsyn. Fiskeoppsynet veileder fiskere og friluftsfolk samtidig som det også føres kontroll med at alt går riktig for seg. Stell deg slik at det blir et hyggelig møte med fiskeoppsynet ved å opptre hensynsfullt og overholde de gjeldende fiskeregler. Husk å ta med deg fiskekortet når du fisker.

Fiskeoppsynet nås på telefon: +47 481 32 516

Huskeliste ved gjenutsetting av fisk

 1. Anvend kroker uten mothaker.
 2. Anvend knuteløs håv.
 3. Fukt hendene godt før du tar i fisken.
 4. Ikke løft fisk etter halen.
 5. Ikke ta inn i gjellene.
 6. Støtt fiskens underside godt om den skal løftes.
 7. Hold fisken mest mulig i vann, også når den er i håven.
 8. Unngå kontakt med bakken.
 9. Ha fisken i håven til en hver tid bortsett fra når den slippes tilbake, måles eller tas bilde av.
 10. Reduser berøring til et minimum.
 11. Fiskens overlevelsesmuligheter reduseres ved økt behandlingstid, så vær hurtig, men skånsom.