Isfiske

 

Tydal kan by på glimrende muligheter for isfiske vinterstid. Vi har mange vann der isen legger seg tidlig. Isen kan på vann høyt til fjells ligge til langt ut i mai. Ha godt med klær, mat og liggeunderlag med. Været kan skifte raskt fra fint til surt og kaldt.

Ikke legg igjen fiskeslo oppe på isen, ta det med ned til bygda. Fiskesloet blir mat til fiskemåkene som nå kommer trekkende til høyfjellet på vårparten. Måkene tar med seg innvollsparasitter som angriper fiskestammen, noe som er uheldig.

Du tar deg til de islagte vannene ved enten bruk av ski/truger eller snøskuter, der det er tillatt. Vær også obs på eventuell skredfare fra bratte fjell og i bekkesøkk. Se mer informasjon på snoskred.no og aktsomhetskart for friluftsliv på  NGU sine skredkart.

 

Snøskuterløyper

I Tydal så har vi hatt 3 godkjente isfiskeløyper i mange år, i tillegg ble det vinteren 2017 godkjent flere løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter. Noen av disse ble etablert og åpnet i 2017, dette er løyper som går i øvre deler av Tydal(Moen-Grønsjøen-Stugudal-Nesjøen-Moen) og som henger sammen med isfiskeløypene opp til Nesjøen. For å lette tilbudet til besøkende så ble isfiskeløypene her (løype 1 og 3) som et prøveprosjekt innlemmet i et samlet løypekort kalt Tydalskortet. Merk at løype 2. opp til Esandsjøen ikke er med på dette kortet. Kart over de nye løypene og regelverk finner du på www.inatur.no

 

Isfiskeløypene

I Tydal er det 3 godkjente isfiskeløyper som er åpne for ferdsel med snøskuter når isfiske er målet med turen. De tre løypene har følgende trasse.

Løype 1, Stugudalen – Nesjøen
Det er godkjent løype for kjøring med snøskuter fra Stugudalen til Nesjøen. Løypetraseen starter fra merket parkeringsplass i Stugudalen. Herfra går løypa parallelt med Sylsjøvegen etter gammel vintervegled til Storbekken og følger Sylsjøvegen til Spaklarslia, videre over Geitbekkvika og over Nesjøen til Nedre Brokksjøen. Se kart over isfiskeløpene her.

Løype 2, Østby – Esandsjøen
Det er godkjent løype for kjøring med snøskuter fra Nebjørga til Esandsjøen. Løypetraseen starter fra merket parkeringsplass, Olpersbakken, ved Nebjørgveien i Østby. Herfra går løypa i nordvestlig retning forbi Rødalstjønna, videre nordøstover parallelt med skitraseen over Hammerslettet, mot Finnsbrekka, ned Nøsterdalen til Nøsteråa og videre til Mulen. Se kart over isfiskeløypene her.

Løype 3, Moen – Nesjøen
Det er godkjent løype for kjøring med snøskuter fra Moen til Nesjøen. Løypetraseen går fra merket parkeringsplass ved Moen. Herfra følger Nesjøvegen fra Moen til Nesjø dam og videre ut på Nesjøen. Se kart over isfiskeløypene her.

Løypeavgift

Ved utfartsstedene finnes det informasjonsskilt med muligheter for å betale løypeavgift ved hjelp av mobil.

Betaling av løypene via SMS:

Østby – Esandsjøen

Døgnkort: send AVGIFT AAG14 REG.NR.SKUTER til 2377 kr 175,-

Sesongkort: kr 1000,-

Moen – Nesjøen

Døgnkort: send AVGIFT AAG12 REG.NR.SKUTER til 2377 kr 125,-

Sesongkort:  kr 800,-

Stugudal – Nesjøen

Døgnkort: send AVGIFT AAG13 REG.NR.SKUTER til 2377 kr 125,-

Sesongkort:  kr 800,-

 

Tydalskortet
Døgnkort: send AVGIFT AAG10 REG.NR.SKUTER til 2377 kr 145,-
Sesongkort:  kr 1000,-

Sesongkort kan ikke kjøpes pr SMS, for betaling av sesongkort og/eller døgnkort med mobil web og kredittkort, gå til

https://bit.ly/1IboMn9

 

For betaling med kontanter finnes det en kasse for dette ved parkeringsplassen i Østby for løypa Østby-Esandsjøen. For Stugudal-Nesjø løypa kan dette la seg gjøre hos Stugudal håndverk og fritid i sentrum av Stugudal. Tydalskortet får du kjøpt hos Tydal servicekontor, Best, Væktarstua Hotel, Stugudal Håndverk og Fritid.

 

Ol-Persbakken

Ol-Persbakken, parkeringsplass ved starten av Østby-Esand isfiskeløype i Østby.

Regler for isfiskeløypene

Følgende tekst er i grove trekk utdrag fra forskriften. Forskriften i sin helhet kan du lese her.

 

Usikker is

Mange av sjøene, elvene og dammene i Tydal er regulert for vannkraftvirksomhet. Det kan derfor stedvis være dårlige isforhold om vinteren, da særlig ved inntak til og utløp ved kraftstasjoner. Se nettsiden usikkeris.no. Disse nettsiden har som formål om å legge til rette for trygg ferdsel langs regulerte vatn i Midt-Norge, og her blir du linket videre til et iskart over området.