Handicapfiskeplass

Trivelig fiskeplass ved Nea, på Aune i Tydal.

Trivelig fiskeplass ved Nea, på Aune i Tydal.

Fiskeplassen ligger ved elva Neas nordlige bredd på Aune, like i nærheten av Tydal museum. Hele anlegget er spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede, barnefamilier og andre med behov for god tilkomstvei. Stedet består av en gapahuk tilknyttet et handicaptoalett, 10 m fiskebrygge med rekkverk og fiskesti langs elva. Det finnes laftede bord og benker, og i 2013 kom det på plass en ny og fin bålplass for kaffekoking og grilling. Dette er et trivelig sted og en god fiskeplass, med rom for mange.

Tydal jeger- og fiskerforening (TJFF) tok i sin tid initiativ for å bygge dette stedet, og en stor innsats ble gjort på dugnad. Laget ble i 1999 tildelt Sør-Trøndelags miljøpris for denne flotte fiskeplassen!

I 2012 ble en del vedlikeholdsarbeid gjort på gapahuk -og toalettbygningen, samt at påfølgende år fikk TJFF satt opp en flott bål-grill fra Tydal sveis og mek. og to nye bord med benker.  Det  oppfordres om at stedet ryddes for søppel etter bruk av de som benytter fiskeplassen, slik at det blir like trivelig for nestemann å komme dit. Renovasjonsdunk finnes på eget stedet i gapahuken.

Adkomst er skiltet fra Fv 705 med et handicapfiske-skilt og et ‘fiske i Neadalen-skilt’ med nr. 10 på. Oversikt over de tilrettelagte gapahukene vi har langs Nea og Tya finner du her.

2013_Foto_Solveig Græsli (57)2013_Foto_Solveig Græsli (38)2013_Foto_Solveig Græsli (52)2013_Foto_Solveig Græsli (30)2013_Foto_Solveig Græsli (31)2013_Foto_Solveig Græsli (22)