Nesjøen

Nesjø-Vessingsjø grunneierlag har åpnet for garnfiske i Nesjøen.

Det er tre hovedgrunner til dette:

  1. Produksjonen i Nesjøen er større enn uttaket.
  2. Sikre at alle får fisk med seg hjem – også når den ikke er bitevillig. Det gir oss tilfredse kunder.
  3. Styrke næringsgrunnlaget i en fjellkommune.

Vi er klar over at enkelte fiskere kan mislike garnfiske. Ved å følge regler og vise litt toleranse, bør sportsfiske og garnfiske la seg kombinere uten alt for store vanskeligheter. Hovedmålet med økt fiske er – og det skulle være i alles interesse – å bevare Nesjøen som Nord-Europas rikeste røyevann.

GARNFISKE

En forutsetning for å få løst garnkort, er at man har vanlig fiskekort fra båt. Garna skal merkes med grunneierlagets blåser (dobber) som utleveres av Nesjø båtutleie. Det er kun tillatt med bunngarn med maksimallengde på 30 meter. Det kan settes inntil 2 garn (sammenlenket) pr. blåse. Det er ikke tillatt å ta med seg flere garn ut på fiske enn det antall du har løst kort for.

GARNFRIE SONER

For at sportsfiskere skal ha tilgang på mest mulig garnfrie soner, selges ikke garnkort for fiske i to spesielt avmerkede soner. Bruksberettigede vil fremdeles fiske som før også her. Fra 15. august til 15. september kan du imidlertid sette garn i hele sjøen. Etter 15. september selges ikke garnkort. (Klikk her for å se kart)

Sone 1.
Brokksjøen – Kneppen: Forbeholdt sportsfiskere og bruksberettigede Inntil 15.08

Sone 2.
”Storholmen” – Geitbekkvika: Forbeholdt sportsfiskere og bruksberettigede inntil 15.08

Sone 3.
Garnfiske

Det er også begrensninger i maskeviddestørrelse for bruksberettigede. Maskeviddebestemmelsene kan endres fra år til år. Du må betale for den tiden blåsene er utleid, d.v.s. inntil blåsene er levert tilbake på Nesjø båtutleie. Ved Nesjø båtutleie kan du få leid båt og kjøpt fiskekort/garnkort, evt. også få kjøpt rimelige garn. Det leies ikke ut garn. Det er ikke tillatt med flytegarn på grunn av vanskeliggjort sportsfiske.

TILLATTE MASKEVIDDER  BLÅSEFARGE DØGNPRIS (PR.BLÅSE) UKESPRIS
22 omfar (28,5 mm) eller mindre Rød 25,- 100,-
FISKEKORT FRA BÅT  DØGNPRIS UKESPRIS SESONGPRIS
Alle garnfiskere må ha fiskekort fra båt. 160,- 800,- 1 600,-