Esandsjøen

Esandsjøen er et godt fiskevann med stor produksjon av fisk. Produksjonen er nå større enn uttaket – vi må derfor fiske mer for at vi også i fremtiden skal få god matfisk. Det er derfor åpnet for å fiske med garn i deler av Esandsjøen.

En forutsetning for å få løst garnkort, er at man har vanlig fiskekort fra båt.

Garn med maskevidde inntil 22 omfar (28,5 mm) skal merkes med røde blåser (dobber) som utleveres av garnkortselger.

Det kan settes inntil 2 garn pr. blåse.

Vi anbefaler maskevidde på 22 omfar (28,5 mm), det er denne maskestørrelsen som fanger mest matnyttig fisk såfremt du setter garna slakt.

Det er ikke tillatt med flytegarn på grunn av vanskeliggjort sportsfiske. I området Kløftbekken-Sankåa er det ikke tillatt med garnfiske. Se skravert sone i kartet over Esand (Klikk her for å se kart)

Bare grunneiere og bruksberettigede kan sette garn her, ellers er sonen forbeholdt stangfiske. Se skravert sone Kart over Esand

 TILLATTE MASKEVIDDER  BLÅSEFARGE  DØGNPRIS (PR.BLÅSE)  UKESPRIS
 22 omfar (28,5 mm) eller mindre  Rød  25,-  100,-
 FISKEKORT FRA BÅT  DØGNPRIS  UKESPRIS  SESONGPRIS
 Alle garnfiskere må ha fiskekort fra båt.  160,-  800,-  1 600,-