Fiskeregler

Som hovedregel gjelder fiskekortet fiske med stang, oter eller håndsnøre fra land eller båt. (Unntatt er fiske med oter i Nea).

Ståsnøre uten tilsyn, markline og lignende er ikke tillatt.

For å forhindre spredning av fiskesykdommer og parasitter, må fiskeutstyr, båter, klær med mer tømmes for vann, spyles og tørkes før bruk i et annet vassdrag.

Fiskeslo må tas med til renovasjon eller graves ned.

Utsetting av fisk må ikke finne sted uten spesiell tillatelse.

 

Fredningstid i elva Nea, fra 15. September til 15. oktober

Fredningsbestemmelser for Selbusjøen.

Selbusjøen i Selbu og Klæbu kommuner:

I Selbusjøen og i elver og bekker så langt fisk kan gå opp fra sjøen, er det forbudt å fiske med garn i tiden fra og med 15. september til og med 15. oktober.

Fiske med flytegarn er kun tillatt fra 1. august til 1. september.

Det er tillatt og fiske med lenke på maks 50 meter og med en maks maskestørrelse på 20 omfar.

 

Bruk av båt

Det er fri ferdsel med båt på vatn og vassdrag, men det kreves tillatelse fra grunneier for å fortøye eller legge opp båt på samme sted over lengre tid.

Motorbåt er tillatt på Selbusjøen.

El.-motor kan benyttes i Østrungen, Børsjøen og Hersjøen.

NB! Bruk av motor i Nea er ikke tillatt.

 

Fiskeoppsyn

Fiskeområdene har etablert oppsynsordninger som skal sørge for at alt går riktig for seg. Stell deg derfor slik at et eventuelt møte med oppsynet kan bli hyggelig for begge parter. Det gjør du ved å overholde fiskereglene, og ved at du alltid har med deg fiskekort når du fisker.

 

Forvaltning

Grunneierne i Selbu ønsker å forvalte fiskebestanden på en bærekraftig og god måte slik at fiskerne kan fiske etter attraktiv fisk. Det er ikke satt i gang noen form for fiskeregulerende tiltak som fluefiskesone eller baglimit i Selbu. Fiskerne anmodes imidlertid om å vise måtehold når det gjelder uttak av fisk over 600 g.

Ved gjenutsetting av fisk er det viktig at fisken blir behandlet på optimal måte.

 

Huskeliste ved gjenutsetting av fisk:

 1. Anvend kroker uten mothake.
 2. Anvend knuteløs håv.
 3. Fukt hendene godt før du tar i fisken.
 4. Ikke løft fisken etter spolen.
 5. Ikke ta inn i gjellene.
 6. Støtt fiskens underside godt om den skal løftes.
 7. Hold fisken mest mulig i vann, også når den er i håven.
 8. Unngå kontakt med bakken.
 9. Ha fisken i håven når den skal måles eller tas bilde av før utsetting.
 10. Reduser berøring av fisken til et minimum
 11. Fiskens overlevelsesmuligheter reduseres