Oterfiske i Selbu

 

Oterfiske er tillatt i alle vann i Selbu unntatt i Flora Utmarkslag sitt område. Der er det kun tillatt i Usmesjøen.

Og i elva Nea er det ikke tillatt å fiske med oter.