Båtutleie i Selbu

Bruk av båt i Selbu kommune:

Det er fri ferdsel med båt på vatn og vassdrag, men det kreves tillatelse fra grunneier for å fortøye eller legge opp båt på samme sted over lengre tid.

Motorbåt er tillatt på Selbusjøen. El.-motor kan benyttes i Østrungen, Børsjøen og Hersjøen.

NB! Bruk av motor i Nea er ikke tillatt.

 

Sted Kontakt Telefon Web
Selbusjøen Selbu Camping (+47) 73 81 01 70 www.selbucamping.no
Marienborg Camping (+47) 73 81 71 14 www.marienborggjestgiveri.no
Selbusjøen Hotell og Gjestegård (+47) 73 81 11 00 www.selbusjoenhotell.no
Østrungen Østrungen Friluftsleier

*kun ved leie av hytter

(+47) 908 02 645 www.ostrungenfriluftsleir.no
Børsjøen Innbygda utmarkslag (+47) 73 81 01 80