Obs! Iskanter på Esand og Nesjøen

Det meldes om skarpe iskanter som går som belter over isen på Esandsjøen og Nesjøen i Tydal. Statkraft gjennomførte nylig ismålinger på flere fjellvatn, og de kunne dokumentere mellom 62 cm og 1 meter stålis. Til Nea Radio sier Ketil Nilsen, Statkraft, at «dette er sterk is og tar man hensyn til elve- og bekkoser og inntak og utløp i regulerte vatn, er det ingen fare å ferdes på islagte vatn.»

Videre skriver Nea Radio på sin nettside at på Esandsjøen og Nesjøen har det i vinter oppstått et fenomen som Nilsen ikke har sett tidligere på de 36 årene han har ferdes på Esandsjøen. – «Det ser ut som om vind har brutt opp isen under legging og blåst den opp til en kant som har blitt liggende.  Det har dannet seg slike sammenhengende lange belter.  På Esand ligger det et belte fra Kløftbekken til Storerikvollen og derfra utover mot Stormælen.  På Nesjøen er det en iskant fra Gjetbekkvika mot Pikhauglandet», forteller Nilsen.

Disse iskantene ligger delvis i områder der det er godkjente fiskeløyper og Nilsen vil advare både scooterkjørere og skiløpere. -«Kantene kan enkelte plassser være opp mot en meter høye og kjører du inn i en slik kant eller om du går på ski utfor en kant, kan det gå galt. Er det dårlig sikt, kan det være vanskelig å se dem.»  Nilsen viser til en ulykke i Nord-Finland i jula, der en scooterkjører kjørte inn i en slik iskant og omkom.

Ved ferdsel med snøscooter etter isfiskeløypene gjør vi oppmerksom på at det er skarpe iskanter på sjøene. Dette gjelder ikke bare i sjøkanten, men også som et belte utpå sjøene. Avpass farten og vær forsiktig – spesielt ved dårlig sikt. Se her for å lese mer om de tre godkjente isfiskeløypene i Tydal.

 

Obs! Iskanter på Esandsjøen og Nesjøen, Tydal

Obs! Iskanter på Esandsjøen og Nesjøen, Tydal.

Foto: Ketil Nilsen