Interessant fagdag

Fiskedestinasjon Neadalen inviterte til ny fagdag denne uken, denne gang hos Vertshuset Caroline i Flora. Nærmere 20 personer deltok, der Selbu var gledelig godt representert. Forsamlingen bestod for det meste av grunneiere, men også de fiskeinteresserte og Selbu næringsforum hadde møtt frem. Bakgrunnen for at denne fagdagen ligger i at det i første omgang skal utarbeides driftsplaner for innlandsfiske i for elvene Nea og Tya i Neadalen. Det er tenkt slik at det skal være en plan for Nea i Selbu, og en egen for Nea i Tydal, hvor også Tya skal inngå i planen. Selbusjøen og Mosjøen er sjøer som vil være natrulige å inkludere i disse planene.

Fiske i Neadalen ba derfor Tor Grøthe, sauebonde og tidligere nodrisk og norsk mester i fluefiske om å ta turen til Neadalen. Grøthe har arbeidet hardt i mange år for å få til gode driftsplaner, som verktøy, for å få elva Hemsila i Grøthes hjembygd Hemsedal opp og gå igjen. Hemsila har nå etter omfattende forvaltningstiltak blitt ei av Norges aller beste ørretelver. Grøthe har nå gått i spissen for å danne Ørretens Rike, en grunneierorganisasjon på kryss av tre fylker med mål om å skape bærekraftige og levende bygder, samt øke allmennhetens tilgang til gode ørretvann og elver.

På mandag fikk vi høre en engasjert Tor Grøthe fortelle om forvaltninga og utviklinga av elva Hemsila. På grunn av manglende forvaltning og stort uttak av fisk på 80-tallet ble elva, skal vi tro Grøthe, nesten kjørt i grøfta. Noe måtte gjøres. Midt på 90-tallet kom Grøthe med i Hemsedal fiskeforening og en prosess med å få på plass driftsplan og ressurskartlegging var i gang. Grøthe kunne ikke understreke nok hvor viktig det er med driftsplan, særlig for områder der fisketurisme drives.

En driftsplan for innlandsfiske vil være et handlingsorientert verktøy for rettighetshaverne for å samordne og klargjøre egne interesser i forvaltningen og utnyttelsen av fiskeressursene og fisket. Driftsplanen bidrar til å sikre en helhetlig forvaltning og drift av valgte sjø, elvestrekke eller vassdrag. Les mer om driftsplanlegging for innlandsfiske her.

Vi hadde også besøk av Gudmund Nygaard fra Fishspot under fagdagen. Nygaard har tilhold på Tynset, og har i de siste åra arbeidet med fisketurisme i Nord-Østerdalen. Vi kunne kjenne oss igjen i Fishspot sine utfordringer, da det er mange ulike aktører og personer man skal forholde seg til når man driver med fisketurisme. Nygaard har gjort en god jobb, og i dag har Fishspot sitt område spredt seg sørover mot Rena, Engerdalen og Trysil-traktene. Fishspot tilrettelegger nå for fiske i 8-9 kommuner totalt.

Etter to interessante, matnyttige og inspirerende innlegg fra Grøthe og Nygaard skal det nå bli spennende å sette i gang med driftsplanlegging her i Neadalen.

Les også om fagdagen på vår lokale radio, Nea Radio, sine hjemmesider her.