Fluefiskesone i Tya

Fluefiskesonen i Tya strekker seg fra Esfossen og ned til Håen dam. Sonen er åpen for alle som fisker med flue og har løst fiskekort for Moen eller Tydalskortet. Fiskesonen er et strekke på ca 4 km som kan by på både strømmende vann, rolig sakteflytende vann og en dam. Her kan en hver fluefisker finne sine utfordringer. Langs fluefiskesonen er det tilrettelagt med to gapahuker, ved henholdsvis Håen dam og Fættvollen. Og det er satt opp flotte utedo ved brua på Løvøya og ved Fættvollen.

 

Reglement i fluefiskesonen

Grunneierne har vedtatt fangstregulerende tiltak slik at mange skal kunne fiske etter stor brunørret i ei av landets beste elver for tørrfluefiske.