Fluefiskesone

Moen fiskeforening har vedtatt å opprette en fluefiskesone i Tya som er åpen for alle som fisker med flue. Fiskesonen strekker seg fra Esfossen og ned til Håen dam. Dette er et strekke på ca. 4 km som byr på både strømmende vann, rolig sakteflytende vann og en dam. Her kan en hver fluefisker finne sine utfordringer.  Langs fluefiskesona er det tilrettelagt med to gapahuker, ved henholdsvis Håen dam og ved Fættvollen. Det er ellers satt opp flotte utedo ved brua på Løvøya og ved Fættvollen. Se kart over fluefiskesonen i Tya her.

Regler i fluefiskesona