Utsatt fiskestart Nea og Tya i Tydal 2015

Statkraft flomsikrer Gresslidammen. Det vil av denne grunn være perioder med svært lite vann i elva på strekningen Kistafoss – Gresslidammen fra slutten av april og en tid utover. Samt at arbeidet kan føre til unormal vannføring i andre steder i vassdraget. Det er uklart hvordan fiskebestanden og vinterens produksjon responderer på dette.

Det er derfor på bakgrunn av dette besluttet å utvide fredningstiden til 15. mai i disse elvene.

 

Spørsmål rettes til Fiskeadministrasjonen: 481 32 516 eller på e-post: tydal.grunneierlag@neafisk.no